Aluevaaleissa

Sydän on oikealla

 

Suoraan sanottuna näin lääketieteenopiskelijana en erityisesti pidä Kokoomuksen kampanja lausahduksesta. Tenteistä ei ainakaan tällä tiedolla lävitse päästä. Puolueen puolelta on silti keksitty hyviä lausahduksia, kuten se että kakun jakaminen on hauskaa, mutta ensin se jaettava kakku tulee jakaa. 

Vaaliteemani pyörivätkin tämän teeman ympärillä. 

Aluevaaliehdokkaana haluan tehdä pitkäjänteisiä päätöksiä. Poliittisten päätösten tulee olla hyviä päätöksiä, myös 10 ja 20 vuoden kuluttua. Nuorena ehdokkaana ja tulevana sote-alan ammattilaisena tulen näkemään tulevien aluevaltuustojen päätösten pitkäaikaiset vaikutukset. Minun intresseissäni on varmistaa, että meillä on hyvintoimiva terveyden huolto vielä seuraavat 50 vuotta

Terveyttä varhaisella puuttumisella

Suomen terveydenhuoltoon on vuosien saatossa kehittynyt ongelma. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon erillisyyden vuoksi kaksi terveydenhuollon kustannusten osat ovat 90-luvun yhtä suurista osuuksista siirtyneet asetelmaan jossa Pohjois-Savon alueella 1,1mrd sote potista erikoissairaanhoito vie 42% ja perusterveydenhuolto 14% eli siis ero on kolminkertainen!

 

Ongelma on lähtöinen kuntienrahoitus tilanteesta. Virkoja on vähennetty tai niitä on jätetty täyttämättä, SOTE-ammattilaisten lisäksi heidän työtä tukevia ammattialaisia on vähennetty. Tämä on johtanut työtaakan lisääntymiseen, joka on karkottanut osaajia muihin vähemmän vaativiin tehtäviin hyvin resurssoidun erikoissairaanhoidon puolelle.

 

Perusterveydenhuolto on kustannustehokas tapa hoitaa ihmisten terveyttä. Paino on tällöin nopeassa puuttumisessa varhaisessa vaiheessa. Parhaimmillaan perusterveydenhuolto voisi ennalta ehkäistä raskaamman erikoissairaanhoidon puuttumalla elintapasairauksiin riittävän ajoissa.

 

Hyvin toimivassa perusterveydenhuollossa  ihmiset pääsevät nopeasti hoitoon. Tämä on tärkeää sillä, jos sinulla on jokin terveyshuoli tai ongelmia mielenterveyden suhteen voi olla erittäin raastavaa odottaa hoitoon pääsyä kolme kuukautta. Pitkät jonot ohjaavatkin ihmisiä hakeutumaan päivystykseen, jossa hoito on harvoin tehokasta. Kiireisessä päivystyksessä lääkärillä ei ole aikaa perehtyä potilaan, eikä hoitajilla ole aikaa kohdata ja hoitaa potilasta. Tämän lisäksi päivystyksessä voidaan tehdä matalalla kynnyksellä tutkimuksia, joita ei välttämättä olisi tarvinnut tehdä. Kaikki tämä lisää kustannuksia. 

 

Mitenkä korjaisin perusterveydenhuollon?

Perusterveydenhuoltoon tulee resurssoida riittävästi. Tämä tarkoittaa riittävää määrää henkilökuntaa. Lääkäriksi valmistuminen kestää 6 vuotta. Erikoislääkäriksi valmistuminen vie jo yli 12 vuotta. Sen sijaan siivoojan ja sihteerin töitä pystyy tekemään verrattain lyhyelläkin koulutuksella. Lähihoitajaksi valmistutaan yleensä ennen, kuin muut aloittelevat lääkärin opintojaan.

Lääkäreitä houkutellaan syrjäkylien terveyskeskuksiin erittäin suurilla palkoilla. Tämä kertoo siitä, ettei edes suurilla palkoilla ole mahdollista paikata huonoja työoloja. 

 

Tämän lisäksi perusterveydenhuollon houkuttelevuutta voidaan lisätä sillä, että mahdollistetaan oman ammattitaidon kehittäminen. Erityisesti lääkärin työnkuvassa on tärkeätä pysyä tietoisena uusista hoitomuodoista ja suosituksista. Mahdollistamalla riittävän työajan käyttäminen ammatilliseen kehittymiseen saadaan luotua työpaikkoja, joissa on mahdollista kasvaa ja viedä itseään eteenpäin. Kukaan ei halua pyöriä oravan pyörässä liian huonoissa työoloissa. 

 

mielekästä meininkiä

Mielenterveyteen laitettu euro maksaa itsensä takaisin viisinkertaisena. 

Kuulostaa hurjalta, mutta Suomen mielenterveysseuran laskelmien mukaan näin on. Jo kelan työkyvyttömyys tilastot paljastavat syyn tähän. Masennus ja mielenterveyden häiriöt ovat nousseet suurimmaksi syyksi suomalaisten työkyvyttömyydelle. Mielenterveyden sairaudet voivat viedä työkyvyn lisäksi ilon, tyytyväisyyden ja tuoda mukanaan väsymyksen, masennuksen ja ahdistuneisuuden. Ei kovin hyvä vaihtokauppa. Tämä kehitys on syytä pysäyttää. Sen takia on tärkeätä, että uudella hyvinvointialueella keskitytään fyysisenterveyden edistämisen lisäksi myös mielenhyvinvointiin.

 

Tätä voidaan lähteä edistämällä terapiatakuun toteuttamista paikallisesti. Helpointen tähän päästään tarjoamalla hyvinvointialueen psykiatrisille sairaanhoitajille, psykologeille ja psykiatreille mahdollisuus kouluttaa itsestään psykoterapeuttaja hyvinvointialueen piikkiin. Tämä lienee myös erinomainen rekrytointi valtti nykypäivän hoitaja ja lääkäri pulassa.

Nuorten ääni kuuluviin

Nuoret saavat usein kokea vähättelyä. Omien kokemusten mukaan vähättelyn lisäksi saatetaan ihmetellä, että miten nuorilla menee näin huonosti. Syksyllä tulleen KOTT tutkimuksen tulokset, joista käy ilmi, että joka kolmas opiskelija kärsii mielenterveyden ongelmista ei tullut minulle yllätyksenä. Sen kertomisessa että syöt mielialalääkkeitä ei ole mitään häpeiltävää, koska niin useat muutkin nuoret ja opiskelijat syövät näitä samoja lääkkeitä. Stigmaattisuuden vähentäminen on tärkeätä, mutta tapa jolla tätä stigmaa tällä hetkellä puretaan on vain surullinen. 

 

Myös nuoret tarvitsevat oman edustajansa aluevaltuustoon. Haluankin ajaa nuorten riittävää kuulemista ja osallistamista aluevaltuustossa. Oppilashuollon palvelut ovat uudistuksessa siirtyneet hyvinvointialueille. Tämän seurauksena mm. opintopsykologit ovat ainakin hallinnollisesti siirtyneet varsin kauas oppilaista. Näihin epäkohtiin tulee etsiä järkeviä ratkaisuja.

 

Lisäksi haluan ajaa terveystarkastusten rinnalle, myös mielenterveystarkastuksia. Tämäkin aloite on suoraan tullut nuorilta. Lasten ja nuorten fyysistä kehitystä tarkastellaan viidennellä, kahdeksannella ja asevelvollisilla myös kutsuntatarkastuksilla. Koska mielenterveys ongelmat ovat erittäin laajalle levinneitä. Tulee jatkossa myös jaksamisen ongelmia selvittää ja ratkoa aikaisessa vaiheessa.

 

Nuorten ja opiskelijoiden asemaa haluan ajaa eteenpäin, myös sillä että YTHS:n ja hyvinvointialueiden välinen hoitovastuun siirtäminen virtaviivaistetaan. Nykyään opiskelijoita voidaan pomputella edestakaisin terveyskeskuksen ja YTHS:n välillä, koska kukaan ei ole ottanut vastuulle. Tämän tulee päättyä ja luoda rakenteita, jotka hoitavat hoitosuhteen siirtämisen, silloin kun YTHS ei voi hoitaa opiskelijan ongelmia.